Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng tuyên dương 115 gương điển hình “Dân vận khéo”

SGGPO
Ngày 13-10, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2017) và 18 năm Ngày dân vận của cả nước (15-10-1999 – 15-10-2017).

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM khẳng định Tư tưởng dân vận của Bác đã minh chứng: Trong hoạt động cách mạng, trong kháng chiến, làm tốt công tác dân vận sẽ được nhân dân nuôi dưỡng, che chở, giúp đỡ để hoàn thành mọi nhiệm vụ; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận sẽ phát huy được sáng kiến, kinh nghiệm, nguồn lực và sự ủng hộ của nhân dân để công tác đạt hiệu quả cao; trong xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác dân vận sẽ huy động được nội lực, nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công làm các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng…

Hiệu quả của việc làm tốt công tác dân vận là đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cán bộ được trưởng thành, tổ chức không ngừng phát triển và nhất là mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân ngày càng gắn bó mật thiết.
Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng tuyên dương 115 gương điển hình “Dân vận khéo”  ảnh 1 Đồng chí Lê Trọng Hiếu trao giấy khen cho gương điển hình “Dân vận khéo” 2017. Ảnh: ÁI  CHÂN
Công tác dân vận ở Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM trong thời gian qua đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, cơ sở đảng, đảng viên tích cực thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra ở từng cơ quan, đơn vị, làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm, phấn khởi, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Các đoàn thể khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức nhiều phong trào với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực ở cấp khối cũng như cấp cơ sở.
Quy chế dân chủ cơ sở được hầu hết các đơn vị xây dựng, cụ thể hóa, bổ sung bằng các quy chế con, thực hiện công khai, minh bạch với nhiều hình thức thông tin rộng rãi.
Đặc biệt công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước từng bước tạo bầu không khí dân chủ hơn trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ, công chức với nhân dân khi giải quyết công việc.
Cấp ủy các đơn vị có tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; về thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; giải quyết những nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của nhân dân như cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, trả lời, giải quyết kịp thời những bức xúc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Trọng Hiếu đề xuất Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tập trung thực hiện tốt các nội dung của công tác dân vận trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chủ yếu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, gần dân, phục vụ nhân dân và có trách nhiệm với dân; giải quyết công việc một cách công tâm, kịp thời, hợp pháp.
Ngoài ra, Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ Khối; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt công tác dân vận; gắn phong trào “Dân vận khéo” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, sát thực tế, không phô trương, hình thức để các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, vững chắc hơn, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện “Dân vận khéo”, chủ yếu là dân vận ở các cơ quan Nhà nước. Từ phong trào “Dân vận khéo”, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở; xây dựng cốt cán để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên, “khéo” tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chính xác, kịp thời…
Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng tuyên dương 115 gương điển hình “Dân vận khéo”  ảnh 2 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Trọng Hiếu chúc mừng các gương “Dân vận khéo” được tuyên dương. Ảnh: ÁI CHÂN
Các đại biểu tham gia buổi lễ đã giao lưu với 3 gương điển hình “Dân vận khéo”: Nguyễn Văn Thiện – Đảng bộ Cục Thuế TPHCM, Nguyễn Thị Mai Trinh – Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Trần Thị Phương Hoa – Đảng bộ cơ quan Hội LHPN TPHCM.
Tại buổi lễ, 54 tập thể và 61 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2017 thuộc 44 cơ sở đảng đã được tuyên dương.
Các tập thể điển hình “Dân vận khéo” có những mô hình sinh động, cách làm hay, tác dụng lan tỏa và thu hút đông đảo quần chúng tham gia thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực.
Những cá nhân điển hình “Dân vận khéo” là những đồng chí gương mẫu, có uy tín với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, có phương pháp khéo vận động công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đạt hiệu quả cao với kết quả việc làm thiết thực, hiệu quả bằng các giải pháp cụ thể và thực hiện tốt phong cách “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tổ chức thực hiện từ ngày 15-10-2017 đến ngày 15-10-2018 trong toàn Đảng bộ Khối.
Phong trào “Dân vận khéo” có những nội dung cụ thể: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác dân vận; Các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận các cơ quan Nhà nước, “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước khi thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Kiệm (15-7-1920 - 15-7-2020): Người nắm giữ “mật mã” Đặc khu

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Kiệm (15-7-1920 - 15-7-2020): Người nắm giữ “mật mã” Đặc khu

Người nắm giữ “mật mã” Đặc khu chính là đồng chí Phan Kiệm (bí danh Đào Tấn Xuân, Năm Thành, Năm Vân, Năm Xuân…), nguyên quán xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nguyên Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk, nguyên quyền Tư lệnh kiêm Chính ủy Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, nguyên Phó Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giữ lửa hạnh phúc bằng tình yêu thương

Khách đến nhà bà Nguyễn Thị Bích Hường (65 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào buổi tối thường bắt gặp hình ảnh bà Hường cùng cô con gái vừa nấu ăn trong bếp, vừa trò chuyện vui vẻ. 

Xây dựng Đảng

Quận 7 - điểm sáng chăm lo đời sống người dân

Với định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, trong 23 năm qua kể từ khi thành lập, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận 7 đã đạt được những bước phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội. Một điểm sáng dễ nhận thấy là đời sống người dân đã được chăm lo tốt hơn bằng nhiều chủ trương thiết thực. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Góp sức xây bệnh xá đảo Nam Yết

Tháng 4-2019, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đề nghị TPHCM hỗ trợ xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Đáp lời đề nghị trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động trong các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, tham gia đóng góp xây dựng công trình.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Phường 10 quận 5 hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại nhà

Sáng 8-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, quận 5 tổ chức buổi ra mắt công trình phục vụ nhân dân, gồm tổ hỗ trợ tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà; tờ gấp chung tay cải cách hành chính. Buổi ra mắt có sự tham gia của nhiều người dân trên địa bàn phường.


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP