“Đặt báo thức” cho hoa mai nở trúng ngày tết

“Đặt báo thức” cho hoa mai nở trúng ngày tết

'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 1
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 2
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 3
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 4
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 5
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 6
'Đặt báo thức' cho hoa mai nở trúng ngày tết ảnh 7

NGỌC OAI - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác