Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tại Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 vừa ban hành, UBND TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, khai thác có hiệu quả nguồn thu và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước.

UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 24 quận - huyện, doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật… nhằm tạo điều kiện kiểm tra giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (trong đó tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi, dịch vụ công cộng và tài sản công khác...). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, nhằm góp phần đảm bảo thực thi quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân; thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách…

THƯ TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Không nợ tương lai

- Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thu hồi dự án đầu tư, bỏ 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch. Lý do “gạch tên” là do các dự án này có hiệu quả kinh tế thấp, diện tích rừng bị ảnh hưởng nhiều, chậm triển khai và chưa có nhà đầu tư đăng ký.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn