Dạy phải…dỗ !

- Anh Hai, gần đây đọc báo thấy mà buồn! Đầu nhức như búa bổ.

- Vậy là chú bị xì trét rồi. Không khéo lại bị trầm cảm. À, mà sao vậy?

- Thấy cảnh bạo hành trong nhà trường, mà mình đâm lo…

- Đúng là một bài toán nan giải!

- Anh Hai nhớ ông bà mình nói dạy phải dỗ, đúng không?

- Có phải tại nhà trường, gia đình và xã hội có điều bất ổn trong phương pháp giáo dục, nên đổ lên đầu con trẻ đó chăng?

- Dường như ngày nay chúng ta thiếu kiên nhẫn, có cảm giác bất lực trong việc dạy, nên chọn cây roi thay cho lời nói?

- Thiệt ra từ xưa, ông bà mình khi dạy con cái đều nói rằng dạy là phải dỗ, phải động viên khích lệ bằng tình yêu thương, thấu hiểu thì con trẻ mới nghe!

- Đúng là vậy! Dạy thì phải dỗ thôi!

THẦY HAI

Các tin, bài viết khác