Đề xuất dành hơn 519 tỷ đồng hỗ trợ kinh tế tập thể TPHCM

Dự kiến, ngân sách TPHCM sẽ bố trí số tiền hơn 519,7 tỷ đồng để hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Mô hình trồng rau thủy canh ở một HTX nông nghiệp tại TPHCM

Mô hình trồng rau thủy canh ở một HTX nông nghiệp tại TPHCM

Sở KH-ĐT TPHCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023-2026.

Cụ thể, ngân sách thành phố sẽ bố trí số tiền hơn 519,7 tỷ đồng để hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Trong đó, khoản hỗ trợ cao nhất là kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc tại các HTX, liên hiệp HTX, với hơn 456 tỷ đồng.

Số tiền này dùng để hỗ trợ lương cho người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại HTX, liên hiệp HTX. Mỗi năm HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động được hỗ trợ để hợp đồng tối đa 02 người về làm việc; trong đó, có 01 người đảm nhận công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và 01 người đảm nhận vị trí trong Ban Giám đốc.

Quy định này chỉ áp dụng đối với HTX, liên hiệp HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới. Người lao động hưởng chính sách có độ tuổi từ đủ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp các ngành phù hợp với ngành nghề đăng ký và nhu cầu của đơn vị, tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Trong đó, ưu tiên cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức kinh tế tập thể.

Chính sách cũng ưu tiên những người có trình độ học vấn cao (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sĩ, tiến sĩ); người được tổ chức kinh tế tập thể gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ đại học trở lên theo quy định của pháp luật.

Con em của thành viên tổ chức kinh tế tập thể cũng được ưu tiên hưởng chính sách này.

Dự kiến, giai đoạn 2023-2026 sẽ thu hút được 5.414 lao động theo chính sách này.

Ngoài khoản hỗ trợ nêu trên, dự kiến ngân sách cũng dành 47,5 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; 7,65 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện đào tạo thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; 6,51 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện bồi dưỡng thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; 1,32 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao năng lực đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh HTX, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 700 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, tuyên truyền.

Tin cùng chuyên mục