Đến năm 2015, Hà Nội có 35% - 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới

(SGGP). – Đó là một trong những chỉ tiêu được HĐND TP Hà Nội quyết nghị về đề án “Xây dựng nông thôn mới của Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030” trước khi bế mạc kỳ họp chiều qua, 21-4.

Trước khi biểu quyết các đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng, điểm xuất phát của TP khi triển khai chương trình này giai đoạn hiện nay không phải ở mức cao, mới chỉ có 1/19 tiêu chí đạt, 10 tiêu chí cơ bản đạt, còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí mới đạt khoảng 25%. Vì thế, mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2015 phấn đấu có 40% - 45% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là một thách thức không nhỏ, trong khi thời gian để triển khai thực hiện ngắn.

Mục tiêu đến năm 2012 hoàn thành việc lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới cho 100% xã được nhiều đại biểu cho rằng là khó hoàn thành. Vì đến thời điểm này, còn hơn 34% số xã chưa có quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu, hơn 81% xã chưa có quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội…

Trên cơ sở cân nhắc, tiếp thu các ý kiến đóng góp, HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đề án “Xây dựng nông thôn mới của Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030” với các tiêu chí như UBND TP đã trình, chỉ điều chỉnh một chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới từ mức 40% - 45% xuống mức 35% - 40%.

A. PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác