Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên ngành giáo dục

Gần đây, Báo SGGP nhận được thắc mắc của nhiều bạn đọc tại TPHCM về việc giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, vì được biết có chế độ này nhưng chưa được nhận phụ cấp. Xin trả lời chung như sau:

Theo hướng dẫn thực hiện của Liên sở Tài chính – GD-ĐT – LĐTB-XH – Nội vụ TPHCM vừa ban hành, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là từ ngày 1-5-2011.

Hai đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, đã được bổ nhiệm ngạch viên chức và xếp lương vào ngạch viên chức ngành GD-ĐT; và nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập của TPHCM, đã được bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo Nghị định 204 của Chính phủ.

Các trường hợp trên, khi có thời gian giảng dạy đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp các chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hồ sơ để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên gồm: sổ bảo hiểm xã hội, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc quyết định tiếp nhận và phân công tác hoặc quyết định công nhận hết thời gian tập sự; quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới theo một trong các chức danh của chuyên ngành, quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự (nếu có).

Thời gian tính phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trừ đi thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác (nếu có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

H.T.K.

Các tin, bài viết khác