Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12)

Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12) ảnh 1

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Hoàng Ngân

 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Phan Anh Sơn

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10, quận 12) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Văn Thị Bạch Tuyết

Các tin, bài viết khác

" />