Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh)

Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh) ảnh 1

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Tô Thị Bích Châu 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đặng Văn Lẫm

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Tăng Phước Lộc

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trương Trọng Nghĩa

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6, huyện Bình Chánh) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thanh Xuân

Các tin, bài viết khác

" />