Dòng chảy văn hóa Việt Nam

Với bốn phần như: Văn hóa và văn học dân gian, Bảng màu văn học trung đại Việt Nam, Văn học hiện đại – những dấu ấn thời đại, Văn học Việt Nam và giao lưu quốc tế, hơn 500 trang sách của nhà Việt Nam học xuất sắc GS.VS.N.I.Niculin là một biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga.

Sách được GS.VS Hồ Sỹ Vịnh, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn hóa thông tin và Nhà sách Phương Đông hợp tác ấn hành. Giá bìa 69.000 đồng/cuốn, bán tại các hiệu sách trên toàn quốc.

KHÁNH HUYỀN
 

Các tin, bài viết khác