Kinh tế

Becamex VSIP Bình Định cần tiên phong chuyển đổi xanh

Ngày 4-3, tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (gọi tắt là Becamex VSIP Bình Định) giai đoạn 1.