Đồng chí Lê Văn Bảy tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân

Ngày 10-4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bình Tân (TPHCM) lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tại đại hội, đồng chí Lê Văn Bảy tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân.

Các đại biểu tham dự đại hội đã hiệp thương cử 64 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân. Trong đó, đồng chí Lê Văn Bảy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân; hai đồng chí Nguyễn Thanh Nguyệt và Huỳnh Ngọc Sơn được cử giữ chức Phó Chủ tịch.

88b881ebbd4a12144b5b.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cùng lãnh đạo quận Bình Tân chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân tiếp tục phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới. Đồng chí gửi gắm cán bộ làm công tác mặt trận tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ mỹ quan đô thị, xây dựng khu phố văn hóa.

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ Việt Nam quận Bình Tân các cấp làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời có giải pháp phù hợp để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, tái giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát.

89adf736c89767c93e86.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng Cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân vì đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền trong phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu, tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp của quận Bình Tân thực sự vững mạnh, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ban công tác Mặt trận khi thực hiện đề án sắp xếp khu phố.

Tin cùng chuyên mục