Thực hiện quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án nào nhà nước ra quyết định thu hồi đất?

Sau khi báo SGGP đăng tải phạm vi áp dụng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Quyết định 106 mà UBNDTP vừa ban hành, chúng tôi đã nhận nhiều phản hồi của bạn đọc. Nhằm hiểu rõ thêm vấn đề này, ông Nguyễn Vĩnh Hùng, Quyền Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính TPHCM đã cho biết:

Hiểu chính xác phạm vi áp dụng của Quyết định 106 là: Chỉ thực hiện cho dự án đầu tư được nhà nước ra quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế được quy định tại khoản 1, điều 1 của quy định này.

Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế mà nhà nước không ra quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 6, điều 36 Nghị định 181, Chính phủ ban hành 29-10-2004.

Cụ thể, nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế đối với các dự án không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 36 (Nghị định 181) hoặc trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất.

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Đất đai hoặc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai. Trường hợp thuê đất của người đang sử dụng đất thì người thuê đất không được chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Nguyễn Vĩnh Hùng cũng cho biết, đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBNDTP ban hành hoặc theo phương án đã được phê duyệt trước khi quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của quyết định này. 

Lương Thiện

Tin, bài liên quan:

Chỉ áp dụng cho dự án nhà nước

Nhiều điểm mới, cụ thể và chi tiết

Các tin, bài viết khác