Formosa Hà Tĩnh đề nghị bổ sung đơn vị thu gom và xử lý rác

>> 5 địa điểm đổ rác thải của Formosa Hà Tĩnh không đúng quy định

(SGGPO).- Sáng 12-8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được công văn số 1608035/CV-FHS ngày 9-8-2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Formosa Hà Tĩnh) về đề nghị bổ sung đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt thông thường phát sinh từ khu vực dự án của công ty tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kiểm tra về pháp lý, năng lực thực tế của Công ty TNHH Một thành viên chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, theo chức năng, nhiệm vụ trả lời Công ty Formosa Hà Tĩnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18-8-2016 để chỉ đạo giải quyết.

Một điểm đổ trái phép rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng của Formosa Hà Tĩnh tại khu vực mỏ đá ở địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh

Trước đó, ngày 9-8-2016, ông Lý Mộc Văn, Phó tổng Giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ký công văn số 1608035/CV-FHS gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thị xã Kỳ Anh mong giúp đỡ chỉ đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh thực hiện việc vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thông thường. Nội dung công văn cũng nêu rõ: "Hiện nay Công ty Formosa Hà Tĩnh do sự việc về bùn thải chưa có kết luận điều tra, nên để kịp thời vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường của Công ty Formosa Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định liên quan của tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Formosa Hà Tĩnh dự định tăng thêm một Công ty TNHH Một thành viên Hoành Sơn tiến hành thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý, tư cách nhà thầu như phụ lục. Như vậy có phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam hay không. Mong sớm nhận được sự hồi đáp và chỉ đạo của quý Sở…".

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác