Giá nào cho VNR?

Ngày 24-8, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia (mã VNR) sẽ bán đấu giá 12.580.000 cổ phần, với giá khởi điểm 60.000 đồng/cổ phần trên TTGDCK Hà Nội. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm thứ 3 tiến hành đấu giá cổ phần.

Có hấp dẫn nhà đầu tư?

Liệu đấu giá có còn cảnh chen lấn để đăng ký như thế này?     Ảnh: Việt Dũng

Chào sàn Hà Nội vào ngày 13-3-2006 với mức giá 37.300 đồng/cổ phiếu, đến nay, thị giá VNR đạt trên 81.000 đồng/cổ phiếu. Trong quý I, doanh thu thuần của tổng công ty đạt trên 80 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt trên 5 tỷ đồng, còn lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 14,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2007-2009, kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VNR trên vốn điều lệ lần lượt là 17,21%, 16,02% và 16,14%. Cổ tức trong 3 năm là 13%. Đáng chú ý là từ quý II-2006 đến quý I-2008, thuế thu nhập doanh nghiệp mà VNR phải nộp chỉ là 14% do được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi lên sàn Hà Nội. Hiện nay, VNR đang có hơn 60 hợp đồng ký với các đối tác trong và ngoài nước, đáng chú ý có một số hợp đồng có phí bảo hiểm lớn như: Vietnam Airlines hơn 6,6 triệu USD, dầu khí 62 tỷ đồng,…

Theo đánh giá của các chuyên gia, với vị trí độc tôn trên lĩnh vực nhận và nhượng tái bảo hiểm, VNR trở thành trung tâm điều tiết dịch vụ bảo hiểm của thị trường nên có nhiều lợi thế để phát triển. Bên cạnh đó, tổng công ty còn có lợi thế là các cổ đông sáng lập đều là các tổng công ty, doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Bảo Việt, Bảo Minh, Bảo hiểm Dầu khí… Đây là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm cho VNR, vừa là đơn vị nhận dịch vụ từ tổng công ty.

Ngoài ra, với việc nền kinh tế nước ta tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao nên nhu cầu về bảo hiểm cũng sẽ tăng theo. Với dân số 84 triệu người, đối tượng bảo hiểm bắt buộc mở rộng (như bảo hiểm tài sản các công trình có nguồn vốn nhà nước)… sẽ làm tăng nhu cầu mua bảo hiểm trong thời gian tới. Trong khi đó, theo mục tiêu phát triển ngành bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì VNR sẽ là tổng công ty hoạt động chuyên lĩnh vực tái bảo hiểm duy nhất trên thị trường Việt Nam với mục tiêu trở thành doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò đứng đầu nhận tái bảo hiểm trong nước và khu vực.

Mở rộng danh mục đầu tư

Bảo hiểm là một ngành kinh doanh đặc thù theo nguyên tắc thu phí bảo hiểm của nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm để bồi thường cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. Tái bảo hiểm là điều bắt buộc trong bảo hiểm khi người bảo hiểm vượt quá khả năng tài chính của mình.

Trên lĩnh vực bảo hiểm, VNR phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa những doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước về phí; rủi ro trong việc cấp đơn bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc; rủi ro trong việc thực hiện các hợp đồng nhận/nhượng tái bảo hiểm khi các công ty nhận/nhượng tái bảo hiểm phá sản hoặc không có khả năng thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng tái bảo hiểm… Trong 2 năm 2005 và 2006, tổng thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm (phát sinh) là hơn 276 tỷ đồng, tổng chi bồi thường tái bảo hiểm hơn 407 tỷ đồng, chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại gần 131 tỷ đồng.

Trong đợt huy động vốn lần này, VNR sẽ đầu tư vào các dự án, trong đó có các công ty bảo hiểm gốc. Dự kiến phần vốn góp tăng thêm của VNR vào các công ty bảo hiểm khoảng 200 tỷ đồng (gồm Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu 9,6 tỷ đồng, Công ty Bảo hiểm Bảo Tín 22 tỷ đồng, Công ty Bảo hiểm Petrolimex 14,3 tỷ đồng…). Do đó, VNR cũng có thể gặp rủi ro khi công ty bảo hiểm mà mình đầu tư hoạt động không hiệu quả. Ngoài ra, VNR còn góp vốn vào các ngân hàng như Bảo Việt, FPT và đầu tư vào các ngành, lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa và mở rộng danh mục đầu tư của VNR.

Hằng Thanh

Các tin, bài viết khác