Giải đáp

- Hỏi: Công ty chúng tôi có khá nhiều khoản phải thu và thường mất khá nhiều thời gian cho việc xử lý công nợ vào cuối tháng, vậy dịch vụ thu tiền hóa đơn của ACB có hỗ trợ chúng tôi giải quyết vấn đề này không?Ngô Quang Phú (Công ty TNHH Phú Quang)

- Ông Bùi Tấn Tài,
Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB): Nếu sử dụng dịch vụ này, ACB sẽ tiến hành thu tiền trực tiếp tại chính văn phòng, trụ sở doanh nghiệp hoặc bất kỳ địa điểm nào được chỉ định. Sau đó, sẽ ghi có tài khoản của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nhiệp, ACB sẽ tư vấn và thỏa thuận cùng doanh nghiệp cách thức và các chi tiết về địa điểm, số lần và số tiền thu chi hộ ... phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Dịch vụ thu tiền hóa đơn sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều khoản phải thu phát sinh hàng tháng trong việc thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ

 và cung cấp liệt kê giao dịch theo số hóa đơn, số hợp đồng, mã khách hàng... để doanh nghiệp dễ dàng đối chiếu công nợ vào cuối tháng.

Các tin, bài viết khác