Từ khóa: #giải quyết thủ tục hành chính

Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5-2023

Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 5-2023 infographic

Từ tháng 5-2023, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: 3 trường hợp không bị tính tiền chậm nộp phạt giao thông; Thay đổi về vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; Thu hồi sim không chuẩn hóa thông tin; Thay đổi loạt quy định về sổ đỏ…
Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức trẻ

Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức trẻ

Ngày 18-3, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM phối hợp cùng các quận, huyện Đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ.
Công an TPHCM hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công  trực tuyến, tài khoản định danh điện tử

Ưu tiên mọi nguồn lực để giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lực lượng đến từng khu dân cư cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến... Đó là những giải pháp cụ thể, từng bước đưa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) vào đời sống, phục vụ người dân thiết thực. 
TP Thủ Đức lên kế hoạch 3 giai đoạn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

TP Thủ Đức lên kế hoạch 3 giai đoạn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Từ nay đến 30-10, TP Thủ Đức tiếp nhận các thủ tục hành chính đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời phối hợp với đơn vị bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thích trực tuyến, qua bưu chính công ích.
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ​thành lập Bộ phận Một cửa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ​thành lập Bộ phận Một cửa

Đơn vị này cũng được giao hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.