Giảm phí cho một số phương tiện qua trạm BOT Tasco Quảng Bình

SGGPO
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất với UBND tỉnh Quảng Bình và nhà đầu tư dự án về việc giảm phí cho một số loại phương tiện khi qua trạm thu phí TASCO (Km604+800) Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.

Trạm BOT Tasco Quảng Bình

Trạm BOT Tasco Quảng Bình

Theo đó, phạm vi xác định giảm phí là địa bàn trong bán kính từ 3-5km xung quanh trạm thu phí. Cụ thể, xe buýt nội đô được miễn giảm 100% giá vé, các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 50% và giảm từ 10 - 40% đối với các loại phương tiện khác.
UBND tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan rà soát, lập lại danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ; cung cấp cho nhà đầu tư dự án và cập nhật danh sách mỗi quý một lần vào ngày 25 của tháng cuối quý.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án gửi báo cáo đề xuất phương án giảm giá kèm theo phương án tài chính trước ngày 10-10 tới.

BÍCH QUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận