Giám sát bằng công nghệ

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đã đặc biệt quan tâm góp ý xây dựng dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN). Đây là dự luật mới và có tính chuyên biệt dành cho đối tượng là NCTN phạm tội.

Dự thảo luật quy định 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, thu hẹp các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giam. Cùng với đó, quy định 10 biện pháp ngăn chặn, 3 biện pháp cưỡng chế. Trong đó có các biện pháp có thời gian áp dụng ít nhất từ 3 tháng cho tới 1 năm như: cấm tiếp xúc với người, cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến NCTN phạm tội mới và hạn chế khung giờ đi lại.

Những biện pháp này nghe thì hợp lý nhưng thực tế để đi vào thực hiện hiệu quả vô cùng khó khăn. Để bổ khuyết tính khả thi của các quy định trên, dự thảo luật bổ sung 2 biện pháp “giám sát điện tử” và “giám sát tại nhà”. Việc bổ sung biện pháp giám sát điện tử là phù hợp với xu hướng phát triển khoa học - công nghệ.

Đây là bước tiến lớn, nhân văn trong việc bảo đảm NCTN không bị tách khỏi gia đình, các hoạt động tại cộng đồng của họ cơ bản vẫn được thực hiện. Bên cạnh đó còn góp phần nâng cao hơn trách nhiệm của gia đình và huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giáo huấn NCTN phạm phải sai lầm. Đây sẽ là tiền đề để bổ sung quy định giám sát bằng thiết bị điện tử cho các nhóm đối tượng khác như một số quốc gia trên thế giới đang áp dụng.

Tin cùng chuyên mục