Giàn khoan PV Drilling I đã đưa vào sử dụng

Ngày 8/04/2007, Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006. Tại đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2006 và thông qua kế hoạch năm 2007.

Hình ảnh giàn khoan PV Drilling I

Theo báo cáo, năm 2006 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt tương ứng là 1,351 tỷ đồng (đạt 214% so với kế hoạch) và 119,45 tỷ đồng (đạt 271% so với kế hoạch). Thực hiện kế hoạch 2007, PV Drilling tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ khoan và liên quan đến khoan nhằm đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Bên cạnh phương án chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu với mức 12,6% đã thông qua trước đó bằng văn bản, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ đợt I – 2007.

Công ty đã huy động khoảng 510 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển PVD với vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó công ty góp 51% (phát hành quyền mua bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 46% và phát hành ra bên ngoài 1.340.000 cổ phần cho các nhà đầu tư có tổ chức theo phương thức chào giá cạnh tranh) và phát hành cổ phiếu thưởng tương đương 1,4% vốn điều lệ trích từ nguồn Quỹ phát triển sản xuất.

Trong thời điểm này, giàn khoan PV Drilling I cũng được đưa vào sử dụng. Được biết, sau khi khánh thành tại Singapore, giàn khoan đã được kéo về Việt Nam và đang triển khai thi công giếng khoan đầu tiên.

Theo Ban lãnh đạo PV Drilling, đây là giàn khoan tự nâng đa năng 90 mét nước đầu tiên có sở hữu 100% vốn Việt Nam và do một công ty dịch vụ khoan Việt Nam tự điều hành.

Ngoài ra, PV Drilling đang hoàn tất việc đóng thêm giàn khoan đất liền ở Trung Quốc và sẽ chuyển sang Algeria thực hiện hợp đồng khoan cho Công ty Dầu khí PIDC từ tháng 7 – 2007. Việc đưa giàn khoan PV Drilling I vào sử dụng đã mở ra triển vọng phát triển mới cho công ty nói riêng và ngành dịch vụ kỹ thuật cao của Việt Nam nói chung. 

TUẤN ANH – THANH HỒ

Các tin, bài viết khác