Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi tài sản trên đất chưa nộp lệ phí trước bạ

Ông Nguyễn Văn Hưởng ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đề nghị cho biết khi ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) có ghi tài sản trên đất thì có phải nộp lệ phí trước bạ?. Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục phó Cục Thuế TP trả lời:

Theo Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 của Chính phủ và Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26-10-2005 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ quy định: Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và công trình kiến trúc khác khi đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Đối với nhà ghi nhận trên giấy chứng nhận QSDĐ chưa được Nhà nước công nhận quyền sở hữu nên chưa có cơ sở lập thủ tục thu lệ phí trước bạ. Do đó, đối với nhà ghi nhận trên giấy chứng nhận QSDĐ khi được Sở Xây dựng hoặc UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì Chi cục Thuế sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Trường hợp của ông, khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ có ghi tài sản trên đất thì chưa nộp lệ phí trước bạ.

H.Q.
 

Các tin, bài viết khác