Giấy quyền sử dụng đất cho người có nhà ở thuộc sở hữu chung

Hỏi: Từ nhiều năm qua anh chị em chúng tôi sống trong căn nhà lớn do ông bà ngoại để lại cho cha mẹ chúng tôi. Ông bà ngoại cũng như cha mẹ chúng tôi đều mất và không để lại di chúc, nhà đất này cũng chưa hề bị ai tranh chấp. Nay 4 anh chị em chúng tôi (đều lập gia đình) có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng cho từng người đang có nhà ở trên đất chung này không? Trần Kỳ Nam  (khu phố 3, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá-Kiên Giang)

Trả lời: Theo Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có nhà ở thuộc sở hữu chung sẽ được cơ quan chức năng giải quyết theo các hướng sau: Nếu nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thỏa thuận phân chia toàn bộ diện tích đất thành từng thửa đất sử dụng riêng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất đó.

Trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thỏa thuận phân chia phần diện tích đất sử dụng riêng và có phần diện tích sử dụng chung thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho từng chủ sở hữu nhà, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi phần diện tích đất sử dụng chung và phần diện tích đất sử dụng riêng.

Hoặc nếu như nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu không tự thỏa thuận phân chia phần diện tích đất sử dụng riêng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho từng chủ sở hữu nhà; nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi diện tích đất là sử dụng chung.

Như vậy, tùy theo sự thỏa thuận của 4 anh chị em của anh trong việc phân chia nhà đất trước khi làm giấy chứng nhận nhà ở, đất ở mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp riêng hay chung.
 

Ban Bạn Đọc-Đời Sống
 

Các tin, bài viết khác