Giữ nếp đàng hoàng

- Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang khấp khởi mong ít ngày tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản xứ mình. Hiện tại, 100% lô hàng xuất khẩu thủy sản sang xứ đó bị kiểm tra chặt chẽ, làm tăng chi phí. Nữa, hàng xuất bị kiểm ngặt cũng làm tăng khó khăn cho doanh nghiệp lẫn ngư dân trong điều kiện làm ăn có nhiều cái khó. Gỡ được “thẻ vàng” là ai nấy đều mở cờ trong bụng, dễ thở hơn cái chắc.

- Vậy chuyện phải làm rốp rẻng và duy trì được dài hạn trong khai thác và xuất khẩu thủy sản là gì?
- EC rất nghiêm trong việc đảm bảo quy định về nguồn nguyên liệu, chống khai thác trái phép. Do vậy, từng tàu cá phải đảm bảo minh bạch thông tin. Ngay từ lúc đánh bắt, nhật ký khai thác phải rành rẽ về địa điểm, khối lượng… Rồi khi cập cảng, tàu cá phải “điểm danh” ghi sổ. Những chuyện cụ thể như vậy giúp theo dõi chính xác xuất xứ của nguyên liệu. Nhưng đây cũng là điểm yếu cố hữu của nhiều ngư dân mình. Đáng mừng là sau thời gian chịu thiệt hại do “thẻ vàng”, sự chuyển biến trong cung cách làm ăn đã khác trước rất rõ. Ở cả 28 địa phương ven biển, chính quyền đã xắn tay cùng các doanh nghiệp và ngư dân hình thành đồng loạt cách khai thác đúng chuẩn.
- Được vậy mới giữ được đầu ra bền vững. Không chỉ thủy sản, mọi lĩnh vực khác muốn chắc chân đều phải quen giữ nếp đàng hoàng.

Tin cùng chuyên mục