Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Nghị quyết tập trung vào các mục tiêu cơ bản như bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái. Về đất đai, nghị quyết nêu rõ, phân bổ nguồn lực đất đai phù hợp cho từng thời kỳ; bảo vệ, phục hồi đất bị suy thoái, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa, bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-43%. 

Để đạt được các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần xây dựng kế hoạch hành động triển khai, tập trung vào các giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan; đẩy nhanh chuyển đổi số; tăng cường giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái. 

Tin cùng chuyên mục