Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

SGGPO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20-7, tại Quân khu 3, TP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương ở (Khóa 11) chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ảnh: QUỐC HÙNG
Cùng dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 
Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các lãnh đạo Quân khu 3 tại hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hội thảo khoa học là dịp để nghiên cứu, trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy đổi mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc. 

Đánh giá cao các đại biểu dự họp đã nêu nhiều ý kiến sâu sắc, khoa học đóng góp xây dựng Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI và nhiều nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ này.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG
Đồng tình với nhiều tham luận tại hội thảo, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tựu cơ bản bao trùm đó là giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước. Chúng ta cũng đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này phản ánh toàn diện sức mạnh của đất nước cả về thế và lực, nói lên khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt kết quả này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với các đại biểu về những bài học kinh nghiệm quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, nhân dân tin Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khẳng định Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI vẫn còn có giá trị trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch nước cho rằng, các tham luận thống nhất, phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, về kinh tế, văn hóa, tinh thần, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước; xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sau hội thảo, Tổ Biên tập tổng hợp chọn lọc đưa vào dự thảo Đề án những dự thảo những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đã được nêu ra. Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền đưa tin rộng rãi, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lượng vũ trang nhân dân và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, TP Hải Phòng. Ảnh: QUỐC HÙNG
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn các lãnh đạo dự Hội thảo thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ TP Hải Phòng.
Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác trong khuôn viên Quân khu 3.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Thành ủy TPHCM

Sáng 23-9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng tại TPHCM từ sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài học kiên định, quả cảm từ Bác

Năm 21 tuổi, khi cùng một người bạn đi dạo, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành hỏi bạn rằng có muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác như thế nào để trở về giúp đồng bào hay không. Người bạn không đi cùng, nhưng chàng trai Nguyễn Tất Thành vẫn quyết chí ra nước ngoài, làm nhiều nghề khác nhau (phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết…) và tìm con đường cứu nước, cứu dân.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Chỉ huy Phái bộ UNISFA ấn tượng với khối lượng đầu việc đã hoàn thành của Đội công binh Việt Nam

Trong chuyến thăm và làm việc tại căn cứ Highway, nơi Đội Công binh số 1 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp quốc, đoàn cán bộ cấp cao Phái bộ UNISFA do Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Quyền trưởng phái bộ, kiêm Tư lệnh phái bộ làm trưởng đoàn đã vô cùng ấn tượng với khối lượng công việc mà Đội đã hoàn thành.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />