Góc ảnh Xấu - Đẹp

Nhà số 719B Trường Chinh, quận Tân Phú xây dựng nhà nằm bên dưới đường dây điện trung thế, không an toàn điện.

Công ty Điện lực TPHCM thường xuyên tiến hành duy tu bảo dưỡng, mé nhánh cây bảo vệ lưới điện đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân. Ảnh: Công nhân Công ty Điện lực TPHCM đang mé nhánh tránh cành cây chạm vào lưới điện trên đường Tạ Uyên, quận 5.

Trụ điện kế bên nhà 295 Võ Văn Tần, quận 3, bị chiếm dụng xây dựng cửa hàng buôn bán phía bên dưới, gây khó khăn cho việc duy tu sửa chữa lưới điện, mất an toàn điện.

Các tin, bài viết khác