Góc nhìn nghị trường: “Nhịp nghỉ” quan trọng

Kết thúc đợt 1 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (ngày 10-11), Quốc hội nghỉ họp 1 tuần.

Sau đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng như: Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)… cùng các nghị quyết như nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV… Đây đều là những vấn đề nóng của thực tiễn hiện nay.

Để đảm bảo chất lượng các dự án luật trên, giữa 2 đợt của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp cho ý kiến tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào thời gian cuối kỳ họp. “Nhịp nghỉ” giữa 2 đợt của kỳ họp hết sức quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, qua đó các đại biểu Quốc hội có đủ cơ sở quyết định bấm nút thông qua vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục