Hà Nội điều chỉnh 7 khoản phí, lệ phí

* Phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương tăng 50%

(SGGP).- Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội đang diễn ra, HĐND Thành phố này đã nhất trí điều chỉnh mức thu 7 khoản phí, lệ phí trên địa bàn.

Cụ thể, theo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, các khoản phí, lệ phí điều chỉnh mức thu, nội dung thu, đối tượng miễn giảm, quản lý sử dụng gồm 7 khoản. Trong đó, mức lệ phí mới cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với trường hợp gửi hồ sơ cấp lại qua mạng) giảm, còn 250.000 đồng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (gửi hồ sơ qua mạng).

Về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, cơ bản giữ nguyên mức thu phí đang thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép (25.000 đồng đến 80.000đồng/m²/tháng; tùy theo địa bàn quận, huyện và địa điểm cấp phép). Riêng đối với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe, Thành phố quyết định tăng tỷ lệ nộp phí trên các địa bàn quận, huyện (trừ quận Hoàn Kiếm) từ 3% doanh thu lên 6% doanh thu. Phí tham quan danh lam thắng cảnh Chùa Hương, HĐND Thành phố cho phép tăng từ mức 49.000 đồng hiện nay lên 78.000 đồng (tăng 59%). Dự kiến doanh thu được là 103 tỷ đồng (tăng 36 tỷ đồng so với 2016). Trong đó, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí giảm từ 35% xuống 30%.

Bên cạnh đó, 4 khoản phí liên quan đến sử dụng tài nguyên nước (gồm phí thẩm định đề án báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất) cũng được điều chỉnh lần này.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác