Hà Nội: Mời họp bằng thư điện tử

(SGGP- 12G).- Từ ngày 16-4, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ không gửi giấy mời họp tới các sở, ngành, quận, huyện... theo đường bưu điện mà chỉ qua email và điện thoại di động.

Trước khi chính thức thực hiện phương thức mới này, Văn phòng UBND TP đang thực hiện thí điểm trong 1 tuần (từ 7 đến 15-4) theo phương thức song song. Số điện thoại di động nhắn tin phục vụ thông báo họp là 0903441041; email được áp dụng không chỉ cho giấy mời họp (trừ trường hợp đặc biệt liên quan công tác an ninh và đối ngoại) mà cả cho mọi loại văn bản, thông báo của UBND TP Hà Nội tới địa chỉ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

BÌNH AN

Các tin, bài viết khác