Hà Nội phải trở thành hình mẫu của phong trào thi đua

Ngày 11-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Anh 11.6 - 9.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao TP Hà Nội đã tích cực, chủ động và là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW. Qua tổng kết cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, trong thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực, trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là thi đua cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt. Thi đua phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới. Thi đua xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Hà Nội cần chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; làm cho các phong trào thi đua của Hà Nội có sức sống mạnh mẽ, trở thành hình mẫu cho các địa phương trong cả nước.

image_gallery.jfif
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã được biểu dương, khen thưởng, cụ thể: 10 tập thể đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; 20 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội; 44 tác giả, nhóm tác giả được nhận bằng “Sáng kiến Thủ đô”.

Tin cùng chuyên mục