Hà Nội xây dựng đề án nông thôn mới

Ngày 5-3 là thời hạn cuối cùng để các địa phương trực thuộc TP hoàn tất việc khảo sát đánh giá hiện trạng nông thôn để báo cáo TP làm cơ sở xây dựng đề án Nông thôn mới trên toàn địa bàn.

Theo Nghị quyết số 26, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, đến năm 2020, cả nước có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới (theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Trong đó, riêng Hà Nội và TPHCM, số xã đạt tiêu chí này chiếm 70%.

Hà Nội hiện có 401 xã, trong đó nhiều xã đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn khó khăn. Theo lãnh đạo thành phố, việc đạt được các tiêu chí về nông thôn mới là mục tiêu đòi hỏi sự phấn đấu quyết liệt.

Đơn cử, như tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm của người dân xã đạt chuẩn so với mức bình quân chung của dân các xã khác trên địa bàn thành phố phải cao hơn 1,5 lần (tức là 13-14 triệu đồng/người/năm), trong khi đó bình quân thu nhập đầu người của rất nhiều xã trên địa bàn hiện mới đạt 9 triệu đồng.  

P.ANH

Các tin, bài viết khác