Hạc Hải xanh

Nằm giữa hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) là vùng đầm phá Hạc Hải rộng hàng ngàn hecta. Hạc Hải có hệ sinh thái nước lợ phong phú với tôm cá, rạm bè... đã thu hút chim trời về trú ngụ. Nơi đây, có vợ chồng ông Nguyễn Công Xuân cùng vợ Đỗ Thị Hoa (Thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) làm một việc xưa nay hiếm là bảo vệ đàn chim trời trên diện tích đất lúa của gia đình nhằm bảo vệ môi trường. 

Video

Tác giả MINH PHONG

Bình chọn bài viết