“Hành trình di sản trong chuyển đổi số”

Mộc Bản triều Nguyễn được xem là loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm của nhân loại và trở thành Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO vinh danh vào ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Tin cùng chuyên mục