Hiểm họa chó tấn công người

Hiểm họa chó tấn công người

Ngày 11-7-2019 lại có thêm 1 trường hợp em bé 22 tháng tuổi bị chó cắn sau đó đã tử vong. Trong 4 tháng đầu năm 2019 đã có 170.000 người bị chó cắn, đã nâng cấp báo động về hiểm họa từ chó thả rông cắn người.
Hiểm họa chó tấn công người ảnh 1
Hiểm họa chó tấn công người ảnh 2
Hiểm họa chó tấn công người ảnh 3
Hiểm họa chó tấn công người ảnh 4
Hiểm họa chó tấn công người ảnh 5