Hỗ trợ 175 tỷ đồng phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn

(SGGP).- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn để phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tổng vốn đầu tư cho dự án 174,9 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 101,2 tỷ đồng; còn lại là vốn đối ứng của các hộ gia đình, chủ trang trại, HTX và tổ hợp tác hơn 73 tỷ đồng sẽ được triển khai trên phạm vi các xã xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng. Số vốn này được hỗ trợ đào tạo, tập huấn chương trình khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật; đầu tư mô hình sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao; mua vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; mua máy móc, thiết bị gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm...

Sơn Cường

Các tin, bài viết khác