Hỗ trợ cho ngư dân mua, đóng tàu mới

Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn về một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Với ngư dân, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 CV trở lên và tàu cung ứng dịch vụ cho tàu đánh bắt hải sản, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/tàu/năm. Đối với những tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2008, 2009, 2010 sẽ được hỗ trợ từ thời điểm đó đến năm 2010.

Nếu ngư dân thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn thì đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản, sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng/máy/năm đối với máy tàu có công suất từ 40CV đến dưới 90CV; 18 triệu đồng/máy/năm đối với máy tàu có công suất từ 90CV trở lên.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ nay đến 2010. Từ năm 2008 đến hết năm 2010, sau khi đã được Nhà nước hỗ trợ tiền thay máy mới 100%, ngư dân không được hỗ trợ để thay máy mới khác.
 
Về hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ, mức hỗ trợ là 30% số tiền phí bảo hiểm trong năm và thuyền viên được hỗ trợ 100% số tiền phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên trong năm.
 
Về hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản, đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên; 5 triệu đồng đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV và 3 triệu đồng đối với tàu có công suất máy dưới 40CV.

Thời gian thực hiện chỉ trong năm 2008.

NG.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

San sẻ với miền Trung

- Lại có cơn bão lớn đổ vô khúc ruột miền Trung. Cả các trung tâm dự báo khí tượng đến chuyên gia phân tích khí tượng độc lập đều có chung nhận định: bão sẽ rất mạnh. Vùng biển bão quét qua có nhiệt độ cao, hơi nước nhiều nên sẽ làm tăng sức tàn phá. Giờ chỉ mong đồng bào mình chống chọi bình an.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn