Hoàn Mỹ - Tập đoàn y tế đầu tiên tại Việt Nam

Hiện nay, Tập đoàn Hoàn Mỹ được đánh giá là tập đoàn bệnh viện hoạt động hiệu quả và góp phần  giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện trên địa bàn TP. HCM. Đây là một hệ thống bệnh viện được tập đoàn hóa hay cổ phần hóa đúng lúc, nhằm đưa ngành y nước nhà phát triển lên một tầm cao mới, đem lại những tiện ích tốt nhất về chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Hoàn Mỹ, để tìm hiểu thêm vai trò của tập đoàn trong thời cuộc mới, vận  hội mới  của đất nước.…

- Thưa bác sĩ, đâu là thách thức của Tập đoàn Hoàn Mỹ trước tiến trình hội nhập WTO?

WTO là cơ hội lớn để chúng tôi phát triển một cách toàn diện nhất, vì Tập đoàn Hoàn Mỹõ đã trải qua 10 năm thách thức và giờ đây những thách thức đó sẽ biến thành cơ hội lớn. Chúng tôi vì mục tiêu chung mà Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra: đất nước đổi mới, người dân phải được hưởng những dịch vụ tốt hơn, họ phải được hưởng hạnh phúc. Theo tôi, hạnh phúc là sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội, hạnh phúc đồng nghĩa với sự chia sẻ…

Tất cả đã trở thành văn hóa phục vụ của Tập đoàn Hoàn Mỹ và văn hóa này sẽ được quán triệt trong tâm trí của từng nhân viên, y bác sĩ của chúng tôi. 10 năm qua, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhất những khả năng có thể, góp phần đưa dịch vụ khám chữa bệnh tiện ích đến mọi tầng lớp nhân dân. WTO không phải là thách thức của Tập đoàn Hoàn Mỹ mà đây là cơ hội để văn hóa của chúng tôi phát triển và nhân rộng.

-Theo ông, cơ hội trước mắt của Tập đoàn Hoàn Mỹ là gì?

Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt

Theo tôi, dịch vụ cung ứng y tế muốn tăng cường chất lượng thì Bệnh viện phải tìm ra điều kiện tốt nhất để phát triển dịch vụ đó. Và cơ hội để tìm kiếm điều kiện đó là “Tập đoàn y tế”. Hiện nay, hệ thống Hoàn Mỹ có 05 Bệnh viện trong cả nước (02 tại Tp.HCM, 01 tại Đà Nẵng, 01 tại Cần Thơ và 01 tại Đà Lạt).

Từ lâu, tất cả Bệnh viện trên đều cung ứng dịch vụ y tế rất tốt cho mọi tầng lớp nhân dân. Tuy vậy, chúng tôi có ước mơ sẽ làm tốt hơn, là làm sao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ngày càng cao hơn trong điều kiện kinh tế – xã hội ngày càng phát triển. Chúng tôi muốn được nhìn thấy đồng bào mình được phục vụ trong những bệnh viện chuẩn mực và hiện đại. Chúng tôi muốn nhìn thấy người bác sĩ Việt Nam giỏi và đức độ công tác trong bệnh viện chính tại “nơi chôn nhau cắt rốn”.

Chúng tôi ước mong y tế Việt Nam phải đứng ngang tầm với y tế các nước tiên tiến. Do đó, chúng tôi tự chuẩn bị cho mình và thấy rằng hội nhập là một cơ hội lớn cho Hoàn Mỹ. Sau khi thành lập Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, chúng tôi tiếp tục đầu tư và đầu tư mở rộng thêm các bệnh viện hiện hữu, xây mới một bệnh viện nội thành Tp. HCM (Bệnh viện Hoàn Mỹ – Sài Gòn). Ký liên doanh với các tập đoàn y tế nước bạn có những kinh nghiệm quản lý và chuyên môn để xây dựng bệnh viện hiện đại tại quận 2 (Tp. HCM).

Theo chúng tôi, Bệnh viện Hoàn Mỹ quận 2 là một biểu tượng y khoa Hoàn Mỹ thời hội nhập. Ngoài ra nhằm tăng cường nguồn nhân lực, chúng tôi sẽ liên kết các trường đại học y khoa trong và ngoài nước để có kế hoạch đào tạo liên tục đội ngũ bác sĩ chuyên khoa. Tập đoàn y tế Hoàn Mỹ có sứ mệnh lớn lao là tạo ra giải pháp cải thiện nguồn nhân lực y tế cho tập đoàn. Đây là một nghĩa vụ khó khăn nhưng bằng mọi giá phải thực hiện. Ngoài ra, tập đoàn còn có cơ hội tham gia đầu tư gián tiếp vào các bệnh viện công lập nếu được cổ phần hóa hoặc tham gia vào các dịch vụ y tế hỗ trợ khác, mở trường y khoa Hoàn Mỹ…

Cơ hội phía trước còn nhiều, vấn đề là các đối tác cùng với Hoàn Mỹ vạch ra một chiến lược thích hợp, đúng hướng, đủ tầm để tạo ra hình ảnh Tập đoàn Y tế Hoàn Mỹ trong trái tim mọi người.

BẢO HÂN – BÁ CHINH – NGHI VĂN
(thực hiện)

Các tin, bài viết khác

" />