Hỏi - Đáp

- Hỏi: Việc xử lý những hành vi vi phạm của người khiếu nại, tố cáo được quy định như thế nào?

Bùi Văn Tấn, Q.8 TPHCM

>> Đáp: Luật gia Bùi Thị Tuyết Hương, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Tổng hợp, Thanh tra TPHCM trả lời:

Pháp luật quy định đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân; quá trình thực hiện quyền KNTC, công dân đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về KNTC; không được lợi dụng quyền KNTC để có hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Việc xử lý những hành vi vi phạm của người KNTC được quy định tại Điều 100 Luật KNTC năm 1998 và Điều 64 Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KNTC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KNTC như sau:

* Điều 100 Luật KNTC năm 1998:

Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác KNTC sai sự thật.

- Lợi dụng việc KNTC để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Tố cáo sai sự thật.

- Đe dọa, trả thù, xúc phạm người KNTC, người có trách nhiệm giải quyết KNTC.

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về KNTC.

* Điều 64 Nghị định 136/NĐ-CP:

Người nào có một trong các hành vi quy định tại Điều 100 của Luật KNTC, nếu chưa đến mức độ phạm tội thì bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền hay bị xử lý bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Người tiếp công dân, người giải quyết KNTC có quyền lập biên bản, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật KNTC. Chủ tịch UBND và cơ quan công an địa phương căn cứ vào biên bản và yêu cầu của người tiếp công dân, người giải quyết KNTC phải xử lý theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý cho người có yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

H.Hoa ghi

Các tin, bài viết khác