Hỏi đáp

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã có những nội dung gì? Sau khi được ban hành, quyết định giải quyết khiếu nại đó phải được gửi cho ai? (Văn Thị Mai, quận 3 TPHCM)

- Luật gia Bùi Thị Tuyết Hương, Phó phòng Pháp chế Tổng hợp, Thanh tra TPHCM, trả lời: Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, theo quy định của Điều 38 Luật Khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005:

“Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

- Nội dung khiếu nại;

- Kết quả xác minh nội dung khiếu nại, căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

- Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;

- Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

- Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);

- Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án”.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 17 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ thì Chủ tịch UBND cấp xã phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại có các nội dung nêu trên; không được dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác để thay thế quyết định giải quyết khiếu nại.

Theo quy định của Điều 38 Luật Khiếu nại, tố cáo đã sửa đổi bổ sung năm 2005, quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã phải được gửi đến người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và phải được công bố công khai.

H.HOA ghi

Các tin, bài viết khác