Hợp tác để phát triển ngành cà phê

Ngày 4-12, đã diễn ra Hội thảo hợp tác công tư phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2018. Sự kiện do Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (Bộ NN-PTNT) tổ chức.

Nhiều chuyên gia ở hội thảo cho rằng, để phát triển bền vững ngành hàng cà phê cần đẩy mạnh liên kết công tư và hợp tác theo chuỗi giá trị. Trong đó, vai trò của nhà nước cần nâng cao năng lực của hợp tác xã, tổ chức nông dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp tiêu thụ hỗ trợ chi phí ban đầu cho nông dân, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng, kêu gọi các dự án hỗ trợ kỹ thuật… Đối với doanh nghiệp đa quốc gia phải giới thiệu tiến bộ kỹ thuật; liên kết với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã để hình thành các vùng chuyên canh; đầu tư phát triển cơ sở chế biến sâu, cơ sở hậu cần phục vụ thương mại để tăng thêm giá trị gia tăng cho nông sản...

Tin cùng chuyên mục