Tuyển sinh 2005

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Vụ Đại học và sau đại học (Bộ GD-ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn việc xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ. Theo đó, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào 3 trường khác nhau, mỗi trường một ngành hoặc cả 3 nguyện vọng đều đăng ký vào 1 trường nhưng ở 3 ngành khác nhau. Trong trường hợp học sinh đã đăng ký tuyển thẳng vào một trường, nhưng lại dự thi vào trường đó, thì việc xét trúng tuyển sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh.

  • Cách tính điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT

Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT là cơ sở để xếp thứ tự ưu tiên khi xét tuyển thẳng học sinh vào các trường hoặc các ngành (đối với các trường xét tuyển theo ngành và chỉ tiêu tuyển thẳng ít hơn số thí sinh có nguyện vọng đăng ký).

Cách tính điểm trung bình là lấy tổng điểm 6 môn thi tốt nghiệp (không tính điểm khuyến khích và điểm nhân hệ số) chia cho 6, và chỉ lấy 2 số lẻ (không làm tròn).

  • Việc đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng

Trao đổi trước giờ thi.

Mỗi học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường (ngành) theo thứ tự ưu tiên: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào 3 trường khác nhau, mỗi trường một ngành hoặc cả 3 nguyện vọng đều đăng ký vào 1 trường nhưng ở 3 ngành khác nhau.

Trong trường hợp học sinh đã đăng ký tuyển thẳng vào một trường, nhưng lại dự thi vào trường đó, thì việc xét trúng tuyển sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh.

Khi xét tuyển thẳng, trước hết ưu tiên xét theo nguyện vọng 1, nếu không được sẽ lần lượt chuyển sang nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Tổng số thí sinh được tuyển thẳng vào một trường hoặc một ngành của từng trường không vượt quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui của trường hoặc ngành đó.

Các trường, ngành có nhiều người đăng ký tuyển thẳng, trước hết sẽ xét chọn theo nguyện vọng 1 bắt đầu từ những học sinh đạt giải quốc tế, sau đó đến học sinh đạt giải quốc gia (từ giải cao trở xuống, nếu cùng loại giải thì từ người có điểm trung bình cao nhất trở xuống).

Nếu còn thiếu chỉ tiêu thì lần lượt xét đến người có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cũng theo thứ tự ưu tiên như khi xét nguyện vọng 1. Nếu cả 3 nguyện vọng đều không đạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét bố trí học sinh vào những trường (ngành) còn chỉ tiêu tuyển thẳng. Sau khi Bộ GD&ĐT đã gửi kết quả đăng ký tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ không chấp nhận việc thay đổi nguyện vọng hoặc bổ sung thêm nguyện vọng mới.

  • Chú ý trước khi chọn nguyện vọng

Trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào một số ngành của một số trường đại học và học viện như Quan hệ Quốc tế, An ninh, Bác sĩ đa khoa, Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Y Dược TP Hồ Chí Minh, Ngành 453 - Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại thương; Ngành 601 - Sư phạm Văn, Ngành 602 - Sư phạm Sử và Ngành 603 - Sư phạm Địa của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, học sinh cần cân nhắc thật kỹ, nhất là khi có ý định đăng ký tuyển thẳng theo nguyện vọng 1 vào những trường, những ngành mà chỉ những người đạt giải cao mới có khả năng được tuyển thẳng.

Đối với những ngành hoặc trường có yêu cầu sơ tuyển (các trường thuộc khối Quốc phòng, Công an) chỉ những người đạt yêu cầu sơ tuyển mới thuộc diện xem xét tuyển thẳng. Các trường, học viện An ninh, Cảnh sát, Phòng cháy Chữa cháy thuộc Bộ Công an chỉ tuyển thẳng những người đã đăng ký dự thi vào chính trường đó.

  • Thứ tự ưu tiên đối với các thành viên đội tuyển quốc gia

Đối với các thành viên đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic toán Đông Nam Á, Olympic Vật lý châu Á được xếp sau thành viên đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic Toán, Vật lý quốc tế. Thành viên đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương, Hội thi tay nghề ASEAN được xếp sau học sinh đạt giải quốc gia.

LÊ DUNG

 

Các tin, bài viết khác