Huyện nghèo chi sai hàng tỷ đồng tiền trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ

(SGGPO).- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đam Rông về việc sử dụng và quyết toán kinh phí trong chi trả các chế độ chính sách và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời buộc thu hồi hàng tỷ đồng sai phạm.

Kết quả thanh tra chỉ rõ về việc sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng hưởng thụ là cán bộ công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Đam Rông (theo quy định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP) không đúng quy định, với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Huyện Đam Rông là địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của tỉnh Lâm Đồng

Đối với việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng cơ bản đối với 6 công trình, dự án còn để sai phạm với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng; nguyên nhân là do lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán sai, tính sai, tính thừa khối lượng, sai định mức và nghiệm thu. Ngoài ra, còn 2 nhà thầu chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng của 2 công trình với tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Với những sai phạm kể trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi trong sai phạm do chi trả các chế độ chính sách không đúng theo quy định số tiền 2,3 tỷ đồng; thu hồi sai phạm tại các công trình, dự án số tiền 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ kết luận thanh tra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo UBND huyện Đam Rông tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý; kiểm tra cụ thể và lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị có liên quan tới sai phạm ở các công trình, dự án. Bên cạnh đó, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục tồn tại kể trên.

ĐOÀN KIÊN

Các tin, bài viết khác