Indonesia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2024

Chính phủ Indonesia lạc quan sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,1%-5,7% trong năm 2024, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo sẽ suy thoái. Thư ký Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế của Indonesia Susiwijono cho biết, sức mua sẽ được duy trì và chính phủ cần tiếp tục thực hiện chương trình trợ giúp xã hội trong năm nay.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã hỗ trợ gạo cho 21,3 triệu người dân; hỗ trợ tiền mặt cho 18,8 triệu người với mức khoảng 12,83 USD/người/tháng trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023. Để củng cố các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh lãi suất cao, Jakarta đã khuyến khích giải ngân nhanh tín dụng kinh doanh lãi suất thấp thông qua các dịch vụ ngân hàng cuối tuần để đạt được mục tiêu khoảng 19,07 tỷ USD trong năm 2023.

Ông Susiwijono nhận định, năm 2024, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu có thể sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực mà Indonesia phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài như xuất khẩu đồ nội thất.

Tin cùng chuyên mục