Khắc phục khi máy báo lỗi kết nối mạng internet

Hỏi: Khi tôi kết nối vào mạng Internet, máy báo lỗi: Error 605 Cannot set port information. Xin cho biết cách khắc phục?

Đáp: Nếu gặp phải trường hợp trên khi kết nối, bạn có thể làm theo cách sau:

1. Remove và install lại Dial-Up Networking và tất cả các thành phần có liên quan trong thư mục Communications:

Bấm Start -> Settings -> Control panel -> Add/Remove Program -> Windows Setups -> Bỏ dấu chọn trong ô Communications -> OK.

Sau đó tiến hành cài đặt lại Dial-Up Networking. Cũng giống như khi gỡ bỏ nó Start -> Settings -> Control panel -> Add/Remove Program -> Windows Setups -> Đánh dấu chọn trong ô Communications -> OK.

2. Cài lại modem.

3. Xóa bỏ các kết nối cũ, tạo một kết nối mới.

Mở cửa sổ My Computer -> Dial-Up Networking xóa tất cả các biểu tượng kết nối vào VNN, sau đó tạo ra một biểu tượng kết nối mới. Bạn có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ 24/24h: 18001260 để được hướng dẫn chi tiết.

Hỏi: Tôi sử dụng Outlook Express để gửi, nhận thư điện tử nhưng chức năng "Send To -> Mail Recipient" không hoạt động được. Vậy làm thế nào để khắc phục?

Đáp: Khi bạn dùng chức năng New Massage trong chương trình Internet Explorer, hoặc kích vào đường liên kết "Mailto", hoặc chức năng "Send To", nhưng không thể mở Outlook Express ra được. Bạn có thể làm theo cách sau:

- Chọn Start -> Run

- Gõ vào dòng lệnh: "c:\program files\outlook express\msimn.exe" /reg với ổ C là ổ mà bạn cài đặt chương trình Outlook Express -> OK.

Nếu vẫn chưa được, bạn sử dụng chức năng regedit của Windows: Vào Start -> Run, sau đó gõ vào regedit -> OK.

- Chuyển đến: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express

Chắc chắn rằng Name (Default) có kiểu data type là (REG_SZ) và data value là Outlook Express. Còn Name DLLPath có kiểu data type là REG_EXPAND_SZ và data value là đường dẫn đầy đủ tới file msoe.dll. Đường dẫn này thông thường sẽ là \PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSOE.DLL hoặc là %ProgramFiles%\Outlook Express\msoe.dll.

Công ty Điện toán- Truyền số liệu VDC

Các tin, bài viết khác