Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

SGGPO
Sáng nay 26-1, đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia trong phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Toàn cảnh Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia trong phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự khai mạc Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; cùng đông đảo các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tóm tắt các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại phiên khai mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ảnh 2 Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ảnh 3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng ngày 26-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, chào mừng tới dự Đại hội có đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội…

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ảnh 4 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Đây là những nhiệm vụ trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân đã giao cho Đại hội”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẳng định: Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn với đồng bào, Tổ quốc, dân tộc. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và mục tiêu đi tới của dân tộc, dân giàu nước mạnh, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Đại hội XIII có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Đặc biệt, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  ảnh 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng.

Sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để Đại hội thảo luận, xem xét, cho ý kiến quyết định.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 1 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ;

- Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải;

- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn;

Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí:

- Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

PHAN THẢO - TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những tấm lòng rộng mở

Tết đến, xuân về, nghĩa tình đồng bào, dân tộc, sự đùm bọc, sẻ chia lan tỏa khắp mọi miền. Tại TPHCM, ngoài chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiều người dân cũng âm thầm chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Họ là những đảng viên, cũng có khi chỉ là người lao động bình thường nhưng tấm lòng luôn rộng mở.

Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên

Ngày 26-2, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020. Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Việt Nam và Thế giới

Đón 390 công dân Việt Nam tại Myanmar về nước

2 chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Myanmar về nước vừa cất cánh tại Sân bay Nội Bài sáng 4-3. Các chuyến bay do Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thực hiện trong bối cảnh bất ổn chính trị tại quốc gia này đang lan rộng. 390 hành khách trên các chuyến bay thuộc diện quy định của Chính phủ, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có nhu cầu cấp bách về nước.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cần Thơ có 5 giám đốc sở mới

Ngày 3-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ.

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP