Khai phá dữ liệu y tế tiến tới triển khai Chính phủ số về y tế

Ngày 10-4, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 1.200 điểm cầu trên cả nước tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của ngành y tế với thông điệp “Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành”.

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và yêu cầu bắt buộc giúp các quốc gia tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và sự thịnh vượng mỗi quốc gia. Lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó và quá trình chuyển đổi số y tế là yêu cầu mang tính tất yếu, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển của ngành y tế trong thời kỳ mới.

11.webp
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, ngành y tế tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; trình Chính phủ ban hành nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; rà soát, sửa đổi, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, thúc đẩy chuyển đổi số y tế; thúc đẩy xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu y tế; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ khai phá dữ liệu y tế tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số về y tế nhằm thực hiện chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Ngành y tế cũng sẽ tập trung triển khai các hệ thống thông tin nền tảng, như: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế; hệ thống thông tin thực hiện cơ chế một cửa quốc gia Bộ Y tế; xây dựng hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh; xây dựng các nền tảng số y tế (Hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa, tiêm chủng, trạm y tế xã) nhằm thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế.

33.jpg
Máy phát số đăng ký khám chữa bệnh tự động

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, muốn chuyển đổi số thành công cần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế về chuyển đổi số, có như vậy mới có thể ưu tiên nguồn lực, con người để triển khai chuyển đổi số hiệu quả. Đồng thời phải tập trung rà soát lại thể chế, các văn bản quy định bởi những quy định liên quan đến việc chuyển đổi số lại nằm rải rác ở nhiều văn bản, nhiều ngành. Các thể chế cần tạo điều kiện cho việc triển khai chuyển đổi số ở các đơn vị tập trung phát triển, nâng cấp hệ thống thông tin y tế trên nền tảng số, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ vấn đề xây dựng sổ sức khỏe điện tử, hệ thống y tế thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai khám, chữa bệnh từ xa

Năm 2023, Trung tâm Thông tin y tế quốc gia đã triển khai thử nghiệm nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho các tỉnh: Trà Vinh, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Bệnh viện Nhi Thái Bình. Đến nay, đã có hơn 1.700 bác sĩ tham gia; hơn 300.000 người dân có hồ sơ trên hệ thống và hơn 260.000 tài khoản được tạo.

Tin cùng chuyên mục