Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn

Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn

Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn, được xem là biểu tượng mới của TPHCM, sau 7 năm thi công đã được khánh thành và thông xe sáng 28-4.
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 1
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 2
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 3
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 4
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 5
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 6
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 7
 
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 8
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 9
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 10
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 11
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 12
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 13
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 14
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 15
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 16
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 17
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 18
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 19