Đầu tư - Phát triển

Du lịch - Khám phá

Vang danh làng đúc đồng Trà Đông

Trà Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) nổi tiếng không chỉ là quê hương nhà sử học Lê Văn Hưu, mà còn là làng đúc đồng truyền thống vang danh từ xa xưa. Năm 2018, nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.