Không mở khoa báo chí ở trường tư thục

Bộ GD-ĐT cho biết, những năm gần đây, báo chí được coi là ngành thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh. Đây là lý do khiến nhiều trường muốn mở ngành này, trong đó có các trường tư thục, nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Tuy nhiên, báo chí là ngành học đặc thù, đến nay chỉ có các trường ĐH công lập đào tạo ngành báo chí.

Vừa qua, một số trường đại học (ĐH) tư thục đề nghị được mở ngành xuất bản, báo chí. Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT đã có ý kiến hồi đáp nêu rõ: tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-1-1997 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản”, có nêu: “Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường ĐH tư thục”.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên. Bộ GD-ĐT cho biết, những năm gần đây, báo chí được coi là ngành thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh. Đây là lý do khiến nhiều trường muốn mở ngành này, trong đó có các trường tư thục, nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Tuy nhiên, báo chí là ngành học đặc thù, đến nay chỉ có các trường ĐH công lập đào tạo ngành báo chí.

Hiện cả nước có 9 trường ĐH, học viện đào tạo ngành báo chí, tất cả đều là trường công lập, gồm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên), Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Vinh.

Tin cùng chuyên mục