Không mua bắt buộc 0 đồng đối với ngân hàng yếu kém

(SGGP).- Theo Nghị quyết chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4-2017 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ thống nhất từ nay, không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng đối với các tổ chức tín dụng yếu kém.

3 ngân hàng thương mại GPBank, OceanBank, CBBank từng được mua với giá 0 đồng

Trường hợp các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sau khi đã thực hiện phương án phục hồi mà không thể phục hồi, thì ưu tiên phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới, cho tổ chức tín dụng có năng lực tài chính tốt. Các cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu, thất thoát vốn, tài sản... của tổ chức tín dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ về hậu quả do mình gây ra.

Chính phủ quyết định việc chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Trường hợp không chuyển giao được mà không thể phá sản thì thu hẹp dần hoạt động để xử lý, giải thể, chấm dứt hoạt động.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục